• In Beginsel

    Praktijk voor Ergotherapie en Coaching.

  • Ons uitgangspunt:

    U de regie over uw eigen leven (terug) geven

In Beginsel | Ergotherapie

  • Wie u In Beginsel bent is ons uitgangspunt
  • Wie bent u In Beginsel?
  • Wat u doet laat zien wie u bent.
  • Hoe kunt u (blijven) doen wat betekenis voor u heeft?
  • Ondanks uw beperking, pijn of vermoeidheid?

Ingrid Daniels

Openingstijden en locaties

Maandag: 9.00 - 17.00
Dinsdag: 9.00 - 17.00 en 19.00 - 20.00
Woensdag: 9.00 – 12.00
Donderdag: 9.00 - 17.00

Gedurende de openingstijden is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:

06 52 53 97 64

U kunt ook middels deze website een email sturen. Verwijzingen en ander post mogen gestuurd worden naar ons correspondentieadres:

Ergotherapie In Beginsel
Kloetschup 25
7232 CJ Warnsveld

Ergotherapie kan aan huis worden gegeven als dit noodzakelijk is voor de behandeling of voor de client zelf. Daarnaast wordt vooral gewerkt vanuit:

Medisch Centrum Twello
Raccordement 8L
7391 BT Twello

Gezondheidscentrum Therapeuticum de Rozenhof
Paulus Pottenstraat 12 C
7204 CV Zutphen

Onze praktijkruimte bevindt zich op de 2e etage, kamer 2.11. Bereikbaar via trap en lift.

Onze methodiek is heel geschikt als iemand het gevoel heeft telkens tegen dezelfde problemen aan te lopen, geen overzicht kan krijgen over problemen en/of het hoofd “vol” zit. 

Algemene informatie

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering en valt hierdoor ook onder het wettelijk eigen risico zoals u dat ook tegen komt als u naar de apotheek of het ziekenhuis gaat. Afhankelijk van uw polis is dit € 385,- of meer als u gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico. In de meeste gevallen wordt uw rekening direct aan ons vergoed door uw verzekering. In sommige aanvullende pakketten zijn extra uren opgenomen. Indien wenselijk kunt u ook zelf extra therapietijd betalen, maar dit is nooit zonder uitdrukkelijk verzoek van uw zijde. Als u een afspraak moet afzeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren. Bij afspraken die te laat worden afgezegd kan de behandeling in rekening worden gebracht.

Wie is In Beginsel?

Ingrid Daniels

Ergotherapeute

In 1993 studeerde ik af voor de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna ben ik als ergotherapeut aan de slag gegaan in diverse verpleeghuizen van waaruit ook al vanaf 1996 in de eerste lijn gewerkt werd. Al snel ontwikkelde ik grote affiniteit met pijn- en vermoeidheids problematiek.

Omdat ik graag vanuit mijn eigen visie wilde werken ben ik in 2009 met mijn eigen praktijk ‘In Beginsel’ gestart. Inmiddels heb ik hierdoor veel scholing (waaronder die tot ReAttach-therapeut) en netwerk op dit gebied kunnen ontwikkelen.


Mail Ingrid, klik op onderstaande knop!

Privacyverklaring

In Beginsel is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat In Beginsel beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. In Beginsel is de verantwoordelijke voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
In Beginsel verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. In Beginsel gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
In Beginsel moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht In Beginsel om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt In Beginsel ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze de derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacy-rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door In Beginsel . Tot slot heeft u recht op dataportabilitieit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u In Beginsel verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. In Beginsel behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend onderzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

In Beginsel, Kloetschup 25 7232 CJ Warnsveld

Aanpassing privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent of u heeft een klacht over uw ergotherapeut, dan willen wij u vooral vragen dit aan te geven bij ons. In een speciaal gesprek kunnen wij met u kijken of het beter kan en hoe. Als u er met ons niet uitkomt dan kunt u ons altijd vragen om onze klachtenregeling folder. U kunt ook gaan naar
www.ergotherapienederland.nl Via het kopje ‘cliënten’ kunt u de weg vinden die u kunt bewandelen met uw klacht.

Copyright In Beginsel © 2019. All Rights Reserved.