• In Beginsel

    Praktijk voor Ergotherapie en Coaching.

  • Ons uitgangspunt

    de regie over het eigen leven (terug) nemen

Ergotherapie voor chronische pijn of chronische vermoeidheidsklachten

We werken aan het krijgen van balans in belastbaarheid en belasting. Wat is echt belangrijk in uw leven? Hoe deelt u uw dagen in? Met soms kleine veranderingen en altijd passend bij uw eigen leven kunt u al veel verschil bereiken.

Advies en begeleiding bij re-integratie naar werk

Advies en begeleiding bij re-integratie naar werk, arbeid gerelateerde klachten. We werken aan het krijgen van balans in belastbaarheid en belasting. Wat is echt belangrijk in uw leven? Hoe deelt u uw dagen in? Met soms kleine veranderingen en altijd passend bij uw eigen leven kunt u al veel verschil bereiken.

Ergotherapie bij Niet Aangeboren Hersenaandoeningen

Ergotherapie bij Niet Aangeboren Hersenaandoeningen, sensorische integratieproblematiek, verhoogde gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels.
In ons huidige leven worden we de hele dag blootgesteld aan zintuigelijke informatie: harde geluiden, social media, volle agenda’s. Maar ook de prikkels die er altijd al waren: licht, mensen om ons heen, geuren kunnen al te veel zijn als je problemen hebt met sensorische prikkelverwerking. Dit kan ontstaan zijn door een trauma of aandoening van het brein. Maar ook bij bijvoorbeeld een burn-out kan dit optreden. Bij overprikkeling kunt u heel moe of onrustig worden en kunt u zich minder goed concentreren en moeilijk in slaap komen. Ik ga u helpen uw beperking te begrijpen en hoe u ermee kunt omgaan zodat u uw leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken.

Burn-out klachten

We vormen ons een beeld van de oorzaak van het ontstaan van uw klachten. U krijgt adviezen over hoe u met uw klachten kunt omgaan om tot herstel te komen. We zoeken samen naar manieren om de dingen te kunnen doen die echt belangrijk voor u zijn en naar mogelijkheden om gewoonten die klachten opleveren te veranderen. Ten slotte kan ik u adviseren in de opbouw van uw werkzaamheden.

Parkinson

is een neurologische aandoening die specifieke kennis en ervaring vraagt. Een parkinsontherapeut heeft aansluiting bij Parkinsonnet, waar de laatste ontwikkelingen op gebied van zorg en behandeling op de voet worden gevolgd. Er wordt met vele hulpverleners samengewerkt die rondom u staan. Samen met u en uw mantelzorger wordt naar oplossingen gezocht in uw thuissituatie om zolang mogelijk zelfstandigen veilig de activiteiten te kunnen blijven doen die voor u van betekenis zijn.

Dementie

Bij dementie wordt vaak gewerkt middels het Edomah- programma (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis) als het gaat om ouderen met lichte of matige dementie. Bij problemen met het geheugen, het nemen van initiatief, de orientatie in tijd of plaats, als u of uw partner moeite krijgt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zelfverzorging, huishouden, vrije tijdsbesteding) of verplaatsen binnenshuis kan een ergotherapeut u begeleiden. Doelen voor de oudere met dementie kunnen zijn: behoud van zelfstandigheid, dagstructuur en overzicht, veilig thuis kunnen blijven wonen en het vergroten van kwaliteit van leven. Doelen voor de mantelzorger kunnen zijn: verbeteren van vaardigheden in de ondersteuning van de oudere met dementie, verminderen van zorgzwaarte, vergroten van kwaliteit van leven en tijd behouden voor eigen hobby’s of taken.

ReAttach

ReAttach is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek waarbij je niet hoeft te praten. Je ervaart door ReAttach een "opgeruimd hoofd", minder klachten en minder stress. Hierdoor krijg je ruimte om effectief aan problemen en gedragsverandering te werken. Deze methodiek wordt ter ondersteuning van een coachingstraject of ergotherapeutische behandeling gebruikt als dat kan helpen om de doelen te bereiken. Het vergt een aparte opleiding van de therapeut. Door middel van ritmische aanraking van de handen, stemgebruik en denkopdrachten, wordt alertheidsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd. Er komt een proces op gang die nieuwe (vernieuwde) verbindingen in het brein maakt waardoor u informatie (prikkels) makkelijker verwerkt en op een eenvoudige manier nieuwe gewoonten kunt aanleren. Deze methodiek is heel geschikt als iemand het gevoel heeft telkens tegen dezelfde problemen aan te lopen, geen overzicht kan krijgen over problemen en/of het hoofd “vol” zit.

Wij helpen u graag

Neem contact met ons op en laten we samen kijken hoe wij ook u kunnen helpen.

Ingrid Daniels

Ingrid Daniels

Ingrid Daniels
Jeanne Oerlemans

Copyright In Beginsel © 2019. All Rights Reserved.